Blog Jacek 'Hodża' Paciorek

Wiedza dla Wolności

RSS 2.0

Udziały – Zespół – Trust Mózgów

Ostatnio analizując potencjalny zakup gotowej spółki zdałem sobie sprawę, jakie są różnice pomiędzy pewnymi pojęciami i jak wielu ich brakuje w przedsięwzięciach lub funkcjonują one nieprawidłowo.

Udziały w spółce – czyli współwłasność. Udziałowiec posiada pakiet udziałów (akcji) i to daje mu prawo do partycypowania w zyskach w postaci dywidendy. Pojęcie ściśle prawne. Udziałowiec nie musi uczestniczyć bezpośrednio w prowadzeniu biznesu, choć w jego interesie jest nadzorowanie prawidłowości jego funkcjonowania. Udziałowiec wnosi do spółki np. kapitał, kontrahentów, wiedzę. W zamian otrzymuje dywidendę proporcjonalną do udziałów. Dla udziałowca spółka jest inwestycją kapitałową, stanowi aktywa generujące pieniądze.

Zespół – wszyscy ludzie, którzy pracują w danym biznesie i są wynagradzani na podstawie umowy np. umowy o pracę, kontraktu, zlecenia itp. (sprzedają swój czas). A więc dyrektorzy, menadżerowi, kierownicy, handlowcy, pracownicy szeregowi (sprzedawcy, robotnicy). Pojęcie biznesowe.

Trust Mózgów – osoby, które łączą się z założycielem Trustu Mózgów (np. właścicielem, dyrektorem itd.) w duchu harmonijnej współpracy, aby osiągnąć cel postawiony przez twórcę Trustu Mózgów. Pojęcie z rozwoju osobistego.

Co to jest biznes? (moja definicja)

Biznes – przedsięwzięcie, które może prawidłowo funkcjonować bez bezpośredniego zaangażowania w pracę jego właścicieli (udziałowców) oraz może być w każdej chwili sprzedane i będzie dalej prawidłowo funkcjonować i rozwijać się bez jakiegokolwiek udziału poprzednich właścicieli oraz przy sprawowaniu jedynie funkcji kontrolnych przez nowych właścicieli.

Przykład

Pan X jest właścicielem firmy ABC np. w Polsce. Wyjeżdża do Australii na 3 miesiące np. na wakacje czy w sprawach rodzinnych, a jego firma cały czas w tym czasie pracuje, bez jego bezpośredniego zaangażowania. Oczywiście nadzoruje ją przez Internet i/lub telefonicznie. Pan X jest tak zadowolony z pobytu w Australii, że postanawia tam osiąść na stałe i chce tam otworzyć nowy biznes a stary sprzedać. Sprzedaję więc firmę ABC, a ona dalej prawidłowo funkcjonuje. Firma ABC jest biznesem.

Wnioski

Nie każde przedsięwzięcie jest biznesem, choć może być tak ukazywane. Często jest tak, że o biznesie mówi się, gdy ktoś jest właścicielem firmy i w niej pracuje. Niestety to jest samozatrudnienie, czyli lewy dolny kwadrat, kwadrantu przepływu pieniędzy (kwadrant CASHFLOW).

kwadrant_przeplywu_pieniedzy Sugestia

  1. Bądź właścicielem biznesu, czyli miej w nim udziały. To biznes, pieniądze mają pracować dla Ciebie a nie Ty dla pieniędzy.
  2. Jeśli zarządzasz biznesem, to zbuduj świetny i oddany przedsięwzięciu zespół ludzi, którzy będą się kierować i przestrzegać kodeksu honorowego, który razem stworzycie.
  3. Chcesz osiągnąć cel i to duży cel, zorganizuj Trust Mózgów, który Ciebie w tym wesprze.
Jacek 'Hodża' Paciorek


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cytat dnia

"Gdy skupiasz się na zadaniu lub roli w pracy, która współgra z Twoimi naturalnymi silnymi stronami, wchodzisz na ścieżkę najmniejszego oporu, stan Flow."
Kalendarze 366 dni MOCy

Kurs KryptoFastlane

Logo

kryptowaluty | technologia blockchain | aktywa cyfrowe praktycznie
przycisk rejestracji

 

 

?>

Nowości logo

Bezpośrednie polecanie

od 2019-07-17

  • poziom 1 - 5%
  • poziom 2 - 1%
  • poziom 3 - 1%
  • poziom 4 - 1%
  • poziom 5 - 1%

 

"Tam gdzie kieruje się uwaga, płynie energia i poprawiają się wyniki."

T. Harv Eker
"Informacja (wiedza) jest formą energii."
Jacek 'Hodża' Paciorek

Projekt Fenix CashFlow

Logo

Wsparcie przy zakładaniu, rejestracji oraz obsłudze księgowej spółek LTD (UK) i LLC (USA). VAT MOSS w Europie.

Karta jak abonament

Kategorie na blogu

kategoria-biznes-pn
kategoria-rozwoj-osobisty-wt
kategoria-finansowy-alfabet-sr
kategoria-narzedzia-cz
kategoria-zdrowie-pt