Konsorcjum dla Tanzanii

Konsorcjum dla Tanzanii promocja i rozwój Tanzanii poprzez inwestycje zagraniczne m.in. polskich i europejskich firm. Projekt we współdziałaniu z rządem Tanzanii. Tworzy oraz zarządza Konsorcjum spółka SMJP LTD z siedzibą w Banbury w Wielkiej Brytanii http://smjpltd.uk/ consortium-for-tanzania @ smjpltd.uk przy współpracy ze Stowarzyszeniem Unijny Fundusz Przedsiębiorczych z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w Polsce (podmiot gospodarczy Auto House Club Sp. z … Czytaj dalej Konsorcjum dla Tanzanii